La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

16/MAR/2021

L’auditori de la Fila, Espai de Cultura Responsable

A més de l’auditori de la Unió Filharmònica, actualment a Amposta hi ha dos equipaments més inscrits al Cens d’Espais de Cultura Responsables: el Museu de les Terres de l’Ebre i l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta

En el marc de les accions per acompanyar el sector de la cultura i les arts en la represa i amb l’objectiu de donar seguretat al públic i prestigi als espais i als equipaments culturals es posa en marxa el cens Espais de Cultura Responsables que ha estat aprovat per mitjà del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre.

Tot i que la inscripció en aquest cens té caràcter voluntari i no és un requisit imprescindible per al normal funcionament dels espais i equipaments culturals, el passat 9 de desembre de 2020 la Unió Filharmònica va sol·licitar la inscripció de l’auditori al Cens. Avui 16 de març de 2021 ha rebut la notificació del Departament de Cultura.

El Cens és un element important més que mostra la implicació del sector cultural amb principis bàsics de la nostra societat com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat. És una mesura que s’ha accelerat per pal•liar les dificultats del sector en el període de convivència amb la pandèmia i que mostra el compromís assumit voluntàriament per assolir un alt nivell d’excel·lència d’acord amb el caràcter essencial que té per a la societat la cultura.

A més, els espais culturals que es vulguin censar, a través del seu art i de la seva activitat cultural, es fan corresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l´aïllament social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de l´àmbit cultural.

Aquests espais culturals han de poder continuar treballant per oferir a la societat el producte de la seva creativitat i aplicar programes d´inclusió social, sempre que la situació epidemiològica ho permeti.

A més de l’auditori de la Unió Filharmònica, actualment a Amposta hi ha dos equipaments més inscrits al Cens d’Espais de Cultura Responsables: el Museu de les Terres de l’Ebre i l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta.

En aquest enllaç podeu consultar els equipaments inscrits al cens: https://cultura.gencat.cat/ca/serveis/cens-espais-cultura-responsables/llista-espais/


Societat Musical La Unió Filharmònica d´Amposta > Notícies > L’auditori de la Fila, Espai de Cultura ResponsableT´agrada cantar?