La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

1/MAR/2010

Convocatòria de Junta General Ordinària

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 27 de març de 2010, a l’auditori, a les 16,30 hores en primera convocatòria, i a les 17,00 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

En reunió de Junta Directiva de la Societat Musical La Unió Filharmònica d’Amposta es va acordar convocar Assemblea General Ordinària de Socis, a celebrar el proper dia 27 de març de 2010, a l’auditori, a les 16,30 hores en primera convocatòria, i a les 17,00 hores en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’ anterior assemblea general ordinària de socis.

  2. Lectura i aprovació, si s´escau, de l´estat de comptes.

  3. Informe de la Presidència

  4.  Precs i preguntes.T´agrada cantar?