La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

La Junta Directiva

 

D´acord amb el que estableixen els estatuts de la Societat, la Junta Directiva està formada per 12 membres.

  • President
  • Vice-president
  • Secretari
  • Tresorer
  • 8 vocals

Els membres de la junta exerceixen el seu càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. Cada dos anys, es renova la meitat de la junta directiva.T´agrada cantar?