La Unió Filharmònica d´Amposta

La Fila al FacebookTwitter: @lafilaampostaCanal Youtube de la Fila

Coral Aquae de la Unió Filharmònica d´AmpostaBig Band de la FilaAPIMA. Associació de Pares i Mares d´Alumnes de l´Escola de Música de la Fila

Estatuts de la Societat

 

Els estatuts vigents de la Societat Musical La Unió Filharmònica d´Amposta van ser aprovats en Assemblea Extraordinària de Socis el 18 d´abril de 2009, després de fer-se les modificacions oportunes per tal d´adaptar-los a la nova normativa d´associacions.

 

Estatuts de la

"Societat Musical La Unió Filharmònica d´Amposta"

 

 

 

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.


 

Capítol II. Els membres de la societat, els seus drets i les seves obligacions.


 

Capítol III. L´Assemblea General.


 

Capítol IV. La Junta Directiva.


 

Capítol V. La Presidència i la Vicepresidència.


 

CAPÍTOL VI. El Tresorer, el Secretari i els Vocals.


 

Capítol VII. De la Banda de Música i les seccions artistico-culturals.Capítol VIII. Règim econòmic.


 

Capítol IX. El regim disciplinari.Capítol X. De la dissolució de l´associació.

 

 

  Descarregar estatuts en format PDFT´agrada cantar?